Tenaga Pengajar Prodi Pendidikan Kewarganegaraan

No

Nama

NIP

NIDN

Golongan

Jabatan

1

Drs. Cholisin, M.Si.

195508011985031002

001085508

IV/b

Lektor Kepala

2

Suripno, S.H., M.Pd.

195606151986011001

0015065605

III/b

Asisten Ahli

3

Sri Hartini, SH.,M.Hum.

195801161985032001

0016015803

IV/a

Lektor Kepala

4

Anang Priyanto, SH.,M.Hum.

195809101985031003

0010095815

IV/a

Lektor Kepala

5

Setiati Widihastuti, S.H.,M.Hum.

196003281984032001

0028036005

IV/b

Lektor Kepala

6

Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum.

196003041986012001

0004036006

IV/b

Lektor Kepala

7

Dr. Sunarso, M.Si.

196005211987021004

0021056008

IV/a

Lektor Kepala

8

Dr. Marzuki, M.Ag.

196604211992031001

0021046607

IV/a

Lektor Kepala

9

Drs. Suyato, M.Pd.

196706161994031002

0016066706

IV/b

Lektor Kepala

10

Dr. Suharno, M.Si.

196804172000031001

00170468807

IV/a

Lektor Kepala

11

Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.

197206192002121001

0019067206

III/d

Lektor Kepala

12

Iffah Nur Hayati, SH.,M.Hum.

197503131999032001

0013037503

III/c

Lektor

13

Halili, S.Pd., M.A.

197805142006041004

0014057804

III/b

Asisten Ahli

14

Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd.

197806302003121002

0030067804

III/d

Lektor

15

Puji Wulandari Kuncorowati, SH.,M.Kn.

198002132005012001

0013028002

III/c

Lektor

16

Chandra Dewi Puspitasari, SH., LL.M

198007022005012002

002078006

III/c

Lektor

17

Budi Mulyono, S.Pd., M.Pd.

198505022015041003

0002058503

III/b

Tenaga Pengajar

18

Iqbal Arpannudin, S.Pd., M.Pd.

198803182015041002

0018038801

III/b

Tenaga Pengajar

Undefined