Jadwal Ujian Semester GENAP 2017-2018

JADWAL UJIAN AKHIR
SEMESTER GENAP TAHUN 2017/2018
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JURUSAN/PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
                 
HARI / JAM MATA KULIAH/DOSEN SEM JML KLS RUANG KPSTS PENGAWAS
TGL NO ABSEN
Senin I PKN6203 / Media dan Teknologi Pembelajaran PKn 2 83 A RK 20 (ex G02.202) 1-39 Dr. M.Murdiono
########   Dr. M.Murdiono / Budi Mulyono, M.Pd B RK 19 (exG02.201) 1-44 Budi Mulyono, M.Pd
    A=39     B=44        
                 
  II PKN6209 / Hukum Acara Pidana  4 82 A RK 3 (exG01.109) 1-37 Anang Priyanto, M.Hum
    Anang Priyanto, M.Hum/Sri Hartini, M.Hum B RK 19 (exG02.201) 1-39 Sri Hartini, M.Hum
    A=37     B=39       Setiati Widihastuti, M.Hum
                 
  III PKN6220 / Legal Drafting & Contract Drafting 6 81 A RK 3 (exG01.109) 1-36 Anang Priyanto, M.Hum
    Anang P., M.Hum/Setiati Widihastuti, M.Hum B RK 19 (exG02.201) 1-45 Setiati Widihastuti, M.Hum
    A=36     B=45        
                 
  IV SIF6202 / Filsafat Ilmu Sosial 2 83 A RK 19 (exG02.201) 1-39 Suyato, M.Pd
    Suyato, M.Pd B RK 3 (exG01.109) 1-44 Budi Mulyono, M.Pd
    A=39     B=44        
                 
Selasa L I N A S   HARI RAYA WAISAK
########
                 
Rabu I MKU6207 / Pendidikan Kewarganegaraan 2   A PUSKOM 39 Dr. Sunarso
######## Dr. Sunarso B 44  
  A=39    B=44      
               
  PKH227 / Filsafat Hukum 6 81 A RK 19 (exG02.201) 1-36 Eny Kusdarini , M.Hum
  Dr. Eny Kusdarini, M.Hum. B RK 3 (exG01.109) 1-45 Halili  , M.A
  A=36     B=45       Iffah Nur Hayati , M.Hum
                 
  II PKN6221 / Hukum Adat 4 76 A RK 19 (exG02.201) 1-39 Puji Wulandari K, M.Kn
    Setiati Widihastuti, M.Hum / Puji Wulandari K, M.Kn B RK 3 (exG01.109) 1-37 Setiati Widihastuti, M.Hum
    A=39     B=37        
                 
  III PKN6206 / Pengantar Hukum Indonesia 2 88 A RK 19 (exG02.201) 1-40 Iffah Nur Hayati , M.Hum
    Iffah Nur Hayati, M.Hum / Sri Hartini, M.Hum B+A09 RK 3 (exG01.109) (1-46)+2 Sri Hartini , M.Hum
    A=41     B=46     A09=1       Suripno, S.H, M.Pd
                 
  IV PKN6241 / Pendidikan Multikultural 4 74 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Dr. Suharno
    Dr. Suharno B RK 3 (exG01.109) 1-36 Dr. Samsuri
    A=38     B=36       Dr. Marzuki 
                 
Kamis I MKU6301 / Pendidikan Agama Islam 2 80 A PUSKOM 37 Dr. Marzuki
######## Dr. Marzuki B 43  
  A=37    B=43      
               
  PKN6328 / Sistem & Budaya Politik Indonesia 6 83 A+A09 RK 19 (exG02.201) (1-37) + 1 Cholisin , M.Si
  Cholisin , M.Si B RK 3 (exG01.109) 1-40 Eny Kusdarini, M.Hum
  A=37    B=45   A09=1        
                 
  II PKN6210 / Hukum Acara  Perdata 4 94 A RK 19 (exG02.201) 1-40 Sri Hartini, M.Hum
    Sri Hartini, M.Hum / Anang Priyanto, M.Hum B RK 3 (exG01.109) 1-40 Anang Priyanto, M.Hum
    A=44     B=50 A+B RK 20 (ex G02.202) (41-44)+(41-50) Suripno, S.H, M.Pd
                 
Kamis III MDK6201 / Ilmu  Pendidikan 2 90 A RK 19 (exG02.201) 1-40 Dr. Mami Hajaroh, M.Pd.
########   Dr. Mami Hajaroh, M.Pd. / Dian Wahyuningsih S.Pd., M.Pd. B+A09 RK 3 (exG01.109) (1-46)+2+1 Dian Wahyuningsih S.Pd., M.Pd.
    A=42     B=46    A09=1       Budi Mulyono, M.Pd
                 
  IV SIF6304 / Metodologi Penelitian Sosial 4 74 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Suyato , M.Pd
    Anang Priyanto, M.Hum/Suyato, M.Pd B RK 3 (exG01.109) 1-36 Anang Priyanto, M.Hum
    A=38     B=36       Dr. M. Murdiono
                 
Jumat L I N A S   HARLAH PANCASILA
01-Jun-18
                 
Senin I PKN6224 / Ilmu Politik 2 84 A RK 19 (exG02.201) 1-39 Halili, M.A
04-Jun-18   Halili, M.A B RK 3 (exG01.109) 1-45 Dr. Samsuri
    A=39     B=45       Dr. Sunarso
                 
  II MDK6202 / Psikologi   Pendidikan 4 75 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si.
    Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si. B RK 3 (exG01.109) 1-37 Suripno, S.H, M.Pd
    A= 38    B=37        
                 
  III PKN6231 / Ilmu Kewarganegaraan 2 87 A RK 19 (exG02.201) 1-40 Cholisin , M.Si
    Cholisin, M.Si. / Yudi Latif, Ph.D. B+A09 RK 3 (exG01.109) (1-46)+1 Yudi Latif, Ph.D.
    A=40     B=46    A09=1        
                 
  IV PKN6213 / Politik Lokal 6 82 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Cholisin , M.Si
    Cholisin, M.Si B RK 3 (exG01.109) 1-44 Iqbal Arpanudin, M.Pd
    A= 38    B=44        
                 
Selasa I MKU6209 / Bahasa Indonesia 2 85 A RK 19 (exG02.201) 1-40 Puji Lestari, M.Pd.
05-Jun-18   Puji Lestari, M.Pd. B + A09 RK 3 (exG01.109) (1-44)+1 Suyato, M.Pd
    A=40     B=44    A09=1        
                 
  II PKN6212 / Teori Dan Hukum Konstitusi 4 75 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Sri Hartini, M.Hum
    Sri Hartini, M.Hum/Halili, M.A B RK 3 (exG01.109) 1-37 Halili, M.A
    A=38     B=37       Setiati Widihastuti, M.Hum
                 
  III PKN6236 / Filsafat Pancasila 6 81 A RK 19 (exG02.201) 1-37 Dr. Samsuri
    Dr. Samsuri B RK 3 (exG01.109) 1-44 Iffah Nur Hayati , M.Hum
    A=37     B=44        
                 
  IV MKU6211 / Kewirausahaan 2 85 A RK 19 (exG02.201) 1-39 Chandra Dewi P,LL.M
    Chandra Dewi P,LL.M / Puji Wulandari K, M.Kn B RK 3 (exG01.109) 1-44 Puji Wulandari K, M.Kn
    A=39     B=44        
                 
Rabu I PKN6232 / Dasar-dasar Pendidikan Moral 2 85 A RK 19 (exG02.201) 1-39 Dr. Samsuri
06-Jun-18   Dr. Samsuri B RK 3 (exG01.109) 1-46 Dr. M. Murdiono
    A=39     B=46        
                 
  II PKN6222 / Hukum Internasional 4 74 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Chandra Dewi Puspitasari, LL.M
    Chandra Dewi P., LL.M / Ekram Pawiroputro, M.Pd B RK 3 (exG01.109) 1-36 Ekram Pawiroputro, M.Pd
    A=38     B=36        
                 
  III PKN6227 / Perbandingan Sistem Pemerintahan 6 81 A RK 19 (exG02.201) 1-35 Dr. Sunarso 
    Dr. Sunarso  B RK 3 (exG01.109) 1-46 Puji Wulandari K, M.Kn
    A=35     B=46        
                 
  IV PKN6204 / Penilaian Pembelajaran PKn   74 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Iqbal Arpanudin, M.Pd
    Iqbal Arpanudin, M.Pd 4 B RK 3 (exG01.109) 1-36 Dr. Marzuki
    A=38     B=36          
                 
Kamis I PKN6302 / Strategi Pembelajaran PKn 4 76 A RK 19 (exG02.201) 1-40 Dr. M. Murdiono
07-Jun-18   Prof. Dr. Abdul Gafur/Dr. M. Murdiono B RK 3 (exG01.109) 1-36 Prof. Dr. Abdul Gafur
    A=40     B=36       Dr. Marzuki
                 
  II PKH231 / Politik Hukum 6   A RK 19 (exG02.201) 1-38 Suripno , SH, M.Pd
    Dr. Eny Kusdarini, M.Hum/Suripno, SH, M.Pd B RK 3 (exG01.109) 1-43 Eny Kusdarini, M.Hum
    A=38     B=43        
                 
  III PKN6218 / Hukum Pajak 6 87 A+A09 RK 19 (exG02.201) (1-39)+1 Chandra Dewi P., LL.M
  Anang Priyanto, M.Hum/Chandra Dewi P., LL.M B RK 3 (exG01.109) 1-47 Anang Priyanto, M.Hum
  A=39     B=47    A09=1        
               
  PKN6246 / Moral Agama* 4 27 A + B RK 20 (ex G02.202) 10 + 17 Dr. Marzuki
  Dr. Marzuki        
  A=10     B=17        
                 
  IV PKN6245 - Pendidikan Karakter Bangsa* 4 34 A + B RK 19 (exG02.201) 19 + 15 Dr. M. Murdiono
    Dr. M. Murdiono        
    A=19     B=15        
                 
Jumat I PKN6141.Kuliah Lapangan PKn 4 81 A RK 19 (exG02.201) 1-38 Budi Mulyono, M.Pd
08-Jun-18 Dr. Suharno B RK 3 (exG01.109) 1-43 Dr. Suharno
  A=38     B=43        
               
  MDK220 / Perkembangan Peserta Didik 6 1        
  Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si. A09 RK 3 (exG01.109) 1 Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si.
  A09 =1        
                 
  II SEF209 / Komunikasi Interpersonal 3 1        
    Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si. A09 RK 3 (exG01.109) 1 Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si.
    A09 =1        
                 
  IV PKH250 / Kapita Selekta Politik 5 1        
    Dr. Nasiwan, M.Si B09 RK 3 (exG01.109) 1 Dr. Nasiwan, M.Si
    B09 =1        
                 
Posisi Jabatan: 
Admin PKNH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Silakan masukkan jawaban pada kotak yang telah disediakan
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.